Diada de Catalunya Nord

SEM CATALUNYA NORD

el lema, l’afirmació del que sem dins la diversitat que compon la societat nord-catalana.

El 7 de novembre del 1659 el Tractat dels Pirineus firmat a l’Illa dels Faisans pels representants dels reis absolutistes de França i de Castella amputava  Catalunya dels Comtats del nord.

La voluntat de França d’assimilar les terres catalanes esborrant el màxim de trets diferencials no s’ha desmentit mai, és encara una evidència avui amb els entrebancs que posa l’estat a una normalització del reconeixement oficial de la llengua catalana del seu ús social i formal, dels passos transfrontalers tancats…

El 5 de novembre manifestem-nos a Perpinyà per a poder ser el que sem, per a poder decidir lliurement el que volem esdevenir.

Scroll to Top